Lepenie fólie na strechu

Praktické rady k lepeniu fólií, fotodokumentácie, vysvetlivky k fóliam
Post Reply
Michal
Administrátor
Posts: 158
Joined: Tue 10. Feb 2015 21:38:29
Contact:

Lepenie fólie na strechu

Post by Michal » Fri 02. Oct 2015 17:38:26

K nalepeniu fólie budete potrebovať:
-samotnú fóliu
-prostriedok na odmastenie karosérie, používame a odporúčame technický lieh
-niečo na rezanie fólie, používame a odporúčame skalpel
-stierku na lepenie a vytláčanie bublín, používame aj filcové, aj plastové stierky
-rozprašovač s aplikačnou kvapalinou (alternatívne sa dá použiť aj jarová voda nariedená vhodným pomerom), používame a odporúčame originálnu aplikačnú kvapalinu "Right-On" (tzv. "onka")
-teplovzdušnú pištoľ
-rezaciu pásku - záleží však od typu strechy, rezacia páska je potrebná, ak na na krajoch strechy je len žliabok (ak sú po bokoch lišty, túto pásku nebudete potrebovať)

Niektoré auta majú na krajoch strechy lištu (zväčša táto lišta obsahuje aj úchyty na strešný nosič). V takomto prípade je najvhodnejšie túto lištu demontovať, priestor pod ňou dôkladne očistiť a fóliu odrezať s citom tak, aby jej zakončenie bolo zakryté lištou. Na orezanie nie je potrebná rezacia páska, postačí skalpel. Je potrebná zvýšená opatrnosť, aby ste predišli porezaniu Vášho laku.
strecha-s-listou.jpg
Druhý typ strechy je bez takejto lišty, buď s plynulým prechodom do stĺpikov, alebo s malým žliabkom.
strecha-so-zliabkom.jpg
V prípade takejto strechy je potrebné na hranu, pred lepením fólie, nalepiť rezaciu pásku, pomocou ktorej fóliu na krajoch strechy prerežeme. Neodporúčame rezať skalpelom/nožíkom, hrozí porezanie laku.

1. príprava karosérie
Karosériu je potrebné pred lepením fólie dôkladne umyť od hrubých nečistôt, ideálne aj so saponátom. Treba si dať záležať najmä na očistení hrán, záhybov a pod. Ak to je možné, treba demontovať, čo sa dá (lišty, anténu a pod.). Po dôkladnom očistení a preschnutí ešte fóliu odmastíme technickým liehom.
Ak je to možné, je vhodné čo najviac dielov (ak sú na danom aute) demontovať: lišty, anténu (ideálne aj s úchytom), tesnenia - prípadne ich aspoň pomocou lepiacej pásky pridvihnúť, aby bolo možné fóliu nalepiť pod a následne okraj fólie prekryť tesnením.

2. príprava fólie
Pred lepením si pripravíme fóliu. Väčšina fólii sa obvykle predáva v šírke 1,52m. Ak má napr. naša strecha rozmer 1,45m x 0,9m, postačí nám jeden bežný meter (t.j. 1,52m x 1m). Ak by mala rozmer napr. 1,65m x 1,32m, potrebujeme dva bežné metre (1,52m x 2m).
Priložíme si neodlepenú fóliu na strechu tak, aby sme mali pár cm rezervu v kažom smere a prebytočnú fóliu odrežeme. Ak nebudeme mať zbytočný previs 40cm z každej strany, bude sa nám s fóliou lepšie manipulovať. Odrezané zvyšky sa dajú použiť na menšie diely, doplnky a pod.
Pozor! Radšej dvakrát odmerajte a raz režte.

3. Otvor na anténu
Po odrezaní prebytočnej fólie si naznačíme (pozor! pred značením si ešte skontrolujte, či má fólia v každom smere nejakú rezervu) umiestnenie antény. Následne si v tomto mieste spravíme malú dierku, ktorú postupne zväčšujeme.
rezanie-otvoru-na-antenu.JPG
Nezväčšujte ju úplne presne, opäť si nechajte rezervu (t.j. otvor spravte menší, aký je reálne potrebný), doladí sa to neskôr.
Najvhodnejší je prípad, keď sa dá demontovať aj kryt okolo závitu, ktorým nakoniec prikryjete hrany fólie. Takto to bolo aj v našom prípade (tým, že kryt má presah do každej strany pár mm/cm, nemuseli sme otvor vyrezať úplne presne, pretože fólia bola s prehľadom prekrytá).
otvor-vo-folii-na-antenu.JPG
Ak nie je možné demontovať celý kryt závitu, pokúste sa aspoň pridvihnúť tesnenie, ktoré je po obvode a zafixovať ho napr. lepiacou páskou. Dopomôže to k tomu, aby ste vedeli okraj fólie prekryť aspoň týmto tesnením.

4. navlhčenie strechy a fólie
Z orezanej fólie môžeme stiahnuť prenášací papier a mierne pokropiť lepiacu stranu fólie aplikačnou kvapalinou (rozprašovačom), rovnako môžeme pokropiť aj strechu (resp. iný lepený diel). Navlhčením si uľahčíme ďalšiu manipuláciu s fóliou. Bude sa dať jednoduchšie odlepiť, ak to bude potrebné, resp posunúť.

5. položenie fólie a stierkovanie
Po navlhčení karosérie a fólie môžeme položiť fóliu na strechu, najlepšie je natiahnúť ju čo najviac v každom smere (s citom), aby po priložení čo najviac kopírovala povrch a nevlnila sa. Na 100% sa Vám to určite nepodarí, ale dôležité je, aby nebola zvlnená všade, po celej ploche.
Pred stierkovaním odporúčame navlhčiť fóliu aj z vrchnej strany, aby sme stierkou nevytvorili škrabance. Zväčša začíname stierkovať filcovou stierkou, smerom od stredu ku krajom.
stierkovanie-folie-od-stredu-ku-kraju.JPG
Väčšinou sa pri krajoch fólia začne vlniť, je to normálne.
vytlacanie-bublin-na-folii.JPG
stierkovanie-ku-kraju-filcovou-stierkou.JPG
Ak je to potrebné, fóliu je možné odlepiť a stierkovať odznova. Pozor! Ak ste už používali aj teplovzdušnú pištoľ, neodlepujte fóliu kým je nahriata, pretože ju natiahnete. Počkajte, kým ochladne.
Ak ste už rovné plochy vystierkovali a vznikli Vám menšie bubliny, je čas vymeniť stierku za plastovú (ideálne s filcovou hranou). Pomocou nej môžete tieto malé bubliny vytlačiť. Odporúčame priebežne navlhčiť vrchnú stranu fólie.
Pri krajoch, kde sa fólia zvlnila, je lepšie použiť teplovzdušnú pištoľ, opatrne nahriať fóliu a s citom ju stierkovať smerom ku kraju, kúsok po kúsku.
nahrievanie-folie.JPG
Častokrát sa istá časť fólie opäť odlepí (ktorú ste práve stierkovali), ale to je normálne, keďže ešte stále je tam aplikačná tekutina. Takýto postup opakujeme viackrát, v ideálnom prípade sa odlepí stále menšia časť. Jemne nahrievame a stierkujeme fóliu, kým sú vlnky len pár cm od kraja.
stierkovanie-po-nahriati.JPG
Ďalší postup závisí od typu strechy:

a) Ak máte strechu s lištou, je čas na odrezanie prebytočnej fólie. Fóliu odrežeme tak, aby ju bolo možné dostatočne zahnúť do žliabka pod lištou. Radšej dvakrát merajte a raz režte! Ďalší postup (po odrezaní krajov) je totožný s postupom pri streche bez lišty, popísanom nižšie:

b) Pri streche bez lišty máme od začiatku lepenia fólie nalepenú rezaciu pásku. Keďže sme isté množstvo aplikačnej tekutiny stierkovaním presunuli práve na kraje, fólia má na týchto miestach slabšiu priľnavosť. Preto tieto miesta zľahka viackrát ofúkneme fénom, čím pomôžeme tekutine k odpareniu. Akonáhle sú tieto miesta suché, môžeme sa opäť chopiť teplovzdušnej pištole a stierky. Opatrne nahrievame, stierkujeme a zvýšenou pozornosťou dbáme na to, aby sme fóliu "neštikli".
Po nalepení môžeme prejsť k rezaniu, na začiatku pásky oddelíme rezacie vlákno, pevne pritlačíme prstami fóliu v okolí bodu, kde ju rezacie plátno pretne ako prvé (kvôli tomu, aby nám vlákno fóliu prerezalo a neodlepilo). Video:


Po odrezaní fóliu na hranách pomocou stierky pritlačíme, rovnako aj na ostatných krajoch a tesnenia vrátime na pôvodné miesto tak, aby prekryli okraj fólie.
cierna-matna-folia-kmpf-strecha.JPG

Post Reply