Plasti Dip a zmena farby auta - zmena v TP?

Základné informácie o Plasti Dipe a jeho aplikácii, rozdelenie a popis produktov, príklady použitia.
Post Reply
Michal
Administrátor
Posts: 158
Joined: Tue 10. Feb 2015 21:38:29
Contact:

Plasti Dip a zmena farby auta - zmena v TP?

Post by Michal » Mon 23. Feb 2015 16:38:18

Tento článok nemá závävný charakter, je čiste informatívny. Najvhodnejšie je si nechať zapísať v TP zmenu farby, v opačnom prípade podstupujete riziko zmienené nižšie:
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov wrote:§ 116
Zmeny v evidencii vozidiel

(1) Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované,

a) zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo prevod držby vozidla na inú osobu,
b) odhlásenie vozidla do cudziny,
c) výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
d) trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
e) zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii, ak je potrebný zápis nových údajov do osvedčenia o evidencii, alebo zmena údajov zapísaných v osvedčení,
f) poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii,
g) poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom,
h) odcudzenie vozidla,
i) rozhodnutie obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky a odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom.

(2) Skutočnosti podľa odseku 1 je držiteľ vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Orgán Policajného zboru zapíše zmenu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu a zmenu podľa odseku 1 písm. c), len ak obvodný úrad dopravy vyznačil túto zmenu v osvedčení o evidencii.60)
Veľmi často sa stretávame s otázkou, či je potrebné zapisovať v TP zmenu farby auta Plasti Dipom. Neexistuje žiadne oficiálne stanovisko a aj z našich skúseností vyplýva, že čo úradník, to iná odpoveď.
V citácii vyššie je vyňatá časť zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zvýraznením bodov, ktoré určujú povinnosti držiteľa vozidla ohľadom zmeny farby. Zákon nedefinuje pojem trvalá zmena farby a vzhľadom k tomu, že medzi hlavné atribúty farieb Plasti Dip patrí fakt, že je to odstrániteľná farba, sme prepis farby v TP nikdy nerealizovali (a zatiaľ sme s tým my, ani žiaden z našich zákazníkov, problémy nemali). Určite si však nedovolíme zákazníkom tvrdiť, že to nie je potrebné. Je to na každého vlastnom uvážení, ako sa rozhodne. Pokiaľ nedôjde k novelizácii zákona, dovtedy to bude večná polemika.
Čo je však isté, prepisom farby (nutná KO) nepokazíte nič a máte 100% istotu, preto je to najlepšia možnosť pre ľudí, ktorí chcú mať úplný pokoj. Pre tých, ktorí tento proces (a výdavky) absolvovať nechcú, platí odstavec vyššie.

CBR500
Posts: 10
Joined: Sat 28. Feb 2015 14:38:16

Re: Plasti Dip a zmena farby auta - zmena v TP?

Post by CBR500 » Sat 28. Feb 2015 14:44:54

kamarát má už cez dva roky čierny Plasti Dip na bielom aute, dostal už veľa pokút za rýchlosť/parkovanie/zákazy ale s farbou veru ešte problém nemal takže by som sa toho nebál, ale asi o pol roka bude musieť ísť na STK tak tam im to asi bude vadiť

gx_bass
Posts: 3
Joined: Mon 23. Feb 2015 19:29:30

Re: Plasti Dip a zmena farby auta - zmena v TP?

Post by gx_bass » Sat 28. Feb 2015 14:49:06

To by ma inac celkom zaujimalo s tou STK-ckou. Plasti Dip je odstranitelny a rovnako odstranitelne bude aj ked si olepim kancelarskymi papiermi auto pomocou lepiacej pasky. Keby som prisiel na STK s autom, ktore ma biely lak, bielu farbu zapisanu v TP, ale mam na nom cierny Plasti Dip (odstranitelna farba), ale viem ze by im to vadilo, tak si ho proste oblepim bielym papierom. Co mi povedia? ze je to OK, lebo mam biele auto a je zapisana biela? Alebo mi to neprejde? Ved rovnakym sposobom ako by odstranili tie papiere tak by odstranili aj Dip, len by to o trosku dlhsie trvalo... tak kde je ta hranica??

Post Reply